top of page

פורום 'קול הדורות' הוקם בשנת 2013 בהובלת ארגון דור לדור. הוא מהווה גוף מאחד לארגונים, פרויקטים ויוזמות חברתיות בהם מתקיים קשר בין-דורי בין צעירים וזקנים. מספר המתנדבים באיחוד כלל המסגרות המיוצגות כרגע בפורום מגיע לעשרות אלפים.

 

בישראל חיים כ-950,000 זקנים ומספרם הולך וגדל. עם העלייה בתוחלת החיים, שינוי במבנה המשפחה המסורתי והתפתחות הטכנולוגיה המהירה, נחלש הקשר בין הדורות בתוך המשפחה, הקהילה והחברה. מציאות זו מייצרת נתק בין דורי. בארץ קיימים ארגונים ופרויקטים רבים המפעילים ומעוניינים להפעיל מתנדבים צעירים בתחום הזקנה. מעטים הארגונים בתחום זה היודעים על קיומם של ארגונים הדומים להם, ומעטים יותר אלו המקיימים ביניהם שיתופי פעולה.

 

במסגרת פעילות הפורום, מנהלי ומפעילי התכניות הבין-דוריות מכל ארגון מייחדים זמן משותף ללמידה ומחשבה על תחום הזיקנה והחיבור הבין דורי. זאת על מנת לייצר קבוצת מנהיגות צעירה שתוביל מהלך חברתי ברמה ארצית- יצירת שינוי חברתי ותודעתי ביחס של החברה לזקניה. בפגישות הפורום החודשיות החברים מתמקצעים בתחום הזקנה, ומגבשים תכניות פעולה משותפות באמצעות הארגונים הרלוונטיים ובשיתוף פעולה מקצועי של ג'וינט ישראל-אשל.

 

אנו פועלים בתיאום והכוונה בין כלל הגופים הפועלים על מנת להגדיל ולייעל את המשאבים, למנוע כפילויות ולספק מידע והכשרה מקצועית לפעילים. אנו מאמינים כי חיבור, למידה ושיתוף פעולה בין כל הארגונים שעוסקים בתחום , תתרום לשיפור מצבם ומעמדם של הזקנים בשנים הבאות ולחיזוק הקשר הבין-דורי.

 

חברי הפורום: ארגון 'דור לדור', התאחדות הסטודנטים, האגודה להתנדבות, עמותת מחשבה טובה, קרן שחף, ארגון 'אמץ סבא', פרויקט 'בית בגן', עמותת 'דרור בתי חינוך', מרכזי צעירים בישראל, פרויקט חיבורים, פרויקט 'אורחים לשבת', תנועת הצופים, פרויקט 'בשביל', הקרן לידידות. 

קול הדורות.פורום הארגונים לחיזוק הקשר הבין דורי.

למידע נוסף:

 

כתובת:    טרומפלדור 40 תל אביב

               מיקוד 63425

 

פקס:       077-2123091

 

דוא"ל:     koladorot@gmail.com

 

 

 

ניר גוני קרן, רכזת הפורום:

 

פלאפון:   054-4500427

 

דוא"ל:     koladorot@gmail.com

bottom of page