top of page

מאמרים

לפניכם מספר מאמרים בנושא אוכלוסיית הזקנים בישראל, ניתן לצפות בהם על ידי לחיצה על הכפתור או להוריד אותם על ידי לחיצה על האייקון.

זקנים בישראל

 

לרגל יום הקשיש הבין-לאומי שיחול ב-1 באוקטובר 2014, מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבחר נתונים בנושאים שונים על בני 65 ומעלה.

 

בסוף שנת 2013 חיו בישראל 865.6 אלף תושבים בני 65 ומעלה שהם 10.6% מתושבי המדינה. עם קום המדינה היוו בני 65 ומעלה 4% בלבד מכלל אוכלוסיית המדינה. קרוב למחצית (כ-46%) מבני 65 ומעלה הם מעל לגיל 75.

מאז 1995 חלקם של בני 65 ומעלה באוכלוסייה יציב (כ-10%), אולם בשנים..

עוצמה לזקנים 

 

החברה הישראלית מזדקנת. הדבר ידוע ומוכר, והינו תולדה של שילוב של עליה משמעותית בתוחלת החיים, ירידה בשיעורי הילודה, ועליה לישראל המתאפיינת בתקופה האחרונה בהיותה מבוגרת יחסית. התופעה איננה ייחודית לישראל ומאפיינת את החברה האנושית בכללותה. הזדקנות החברה האנושית מציבה אתגרים על גיבוש ועיצוב המדיניות החברתית. יש הרואים בה כמעין “פצצת זמן” חברתית כלכלית, ומתבוננים עליה מזווית המבט של הנטל הכלכלי-בריאותי שתגרום...

דו"ח הקרן לנפגעי השואה

 

בשנת 2014 חיים בישראל כ-193,000 ניצולי שואה, כשני שליש מתוכם הן נשים וכ-50,000 מהם חיים מתחת לקו העוני. הם סובלים מבעיות רפואיות, שנגרמו ישירות מהשואה, בעיות פיזיות, בריאותיות ונפשיות, המלוות אותם במהלך כל חייהם, פוגעות בשלוותם ומתגברות עם השנים. למעלה מ-1,000 ניצולי שואה נפטרים מדי חודש, כ -13,000 ניצולים נפטרים מדי שנה, במקביל לאוכלוסיות חדשות של ניצולי שואה שמוכרים ע"י מדינת ישראל וועידת התביעות כזכאים לסיוע..

bottom of page