top of page

 

תרומות

ארגון דור לדור פועל ללא מטרות רווח והוקם על ידי פעילים בהתנדבות ושותפים לדרך. על מנת שנוכל להמשיך ולחבר צעירים וזקנים בעשייה בין דורית,  אנחנו זקוקים לתמיכתכם.
כל סכום שייתרם מאפשר לנו לחבר עוד צעירים וזקנים יחד.
 
ארגון דור לדור פועל במסגרת המדרשה למנהיגות ציונית - "תבור", המפעילה מגוון תוכניות ברחבי הארץ.
 
(העמותה מחזיקה באישורים הנדרשים לקבלת תרומות פטורות ממס בישראל לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וניהול תקין)
 
ניתן לתרום דרך JGIVE:
 
ניתן לבצע העברה בנקאית:


תבור מנהיגות חברתית
בנק מזרחי טפחות
סניף 560
חשבון 122414

  • נא לשלוח אישור העברה לדוא"ל: itaib@dorldor.org.il

  • יש להוסיף - עבור ארגון "דור לדור"

 

 

לפרטים, שאלות ויצירת קשר טלפונית:

איתי בקר - מנהל התוכנית

טלפון: 0509322578
 

bottom of page