top of page

 

תרומות

ארגון דור לדור פועל ללא מטרות רווח והוקם על ידי פעילים בהתנדבות ושותפים לדרך. על מנת שנוכל להמשיך ולחבר צעירים וזקנים בעשייה בין דורית,  אנחנו זקוקים לתמיכתכם.
כל סכום שייתרם מאפשר לנו לחבר עוד צעירים וזקנים יחד.
 
ארגון דור לדור פועל מיסוד ובמסגרת הפעילות של המדרשה הישראלית למנהיגות בת"א - "בני ציון" (ע"ר), התרומה מתבצעת דרך המדרשה, והכסף מוקצה אך ורק עבור פעילות דור לדור.
 
(העמותה מחזיקה באישורים הנדרשים לקבלת תרומות פטורות ממס בישראל לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וניהול תקין)
 
ניתן לתרום דרך JGIVE:
 
 
ניתן לבצע העברה בנקאית:

 

המדרשה הישראלית למנהיגות בתל אביב

בנק לאומי, סניף 806, חשבון מספר 726400-55.

  • נא לשלוח אישור העברה לדוא"ל: office@dorldor.org.il

  • יש להוסיף - עבור ארגון "דור לדור"

 

ניתן לשלוח המחאה בדואר:

 

המדרשה הישראלית למנהיגות בת"א 'בני ציון', (ע״ר 580470433)

רח' טרומפלדור 40 ת"א מיקוד 63425.

  • יש להוסיף - עבור ארגון "דור לדור"

 

 

ניתן לבצע תרומה טלפונית:

 

טלפון: 0509322578
פקס: 077-2123091

bottom of page