top of page

לוד

ליצירת קשר
073-3742633

דוא"ל:eitant@dorldor.org.il

 

רקע

בעיר לוד חיים קרוב ל9,000 זקנים, כרבע מתוכם בודדים. ארגון 'דור לדור' פועל בעיר החל משנת 2012, בשיתוף פעולה מלא עם המחלקה למען הזקן באגף הרווחה.
פעילי הארגון מגיעים מפרוייקט 'עושים שכונה' של התאחדות הסטודנטים, מפרוייקט ההתיישבות של עמותת 'איילים', מבתי ספר ברחבי העיר ועוד. 
בשנת 2013 החל הארגון בפעולה ממוקדת עם סגן ראש העיר אביב וסרמן בנסיון לאתר ולמפות את ניצולי השואה הרבים בעיר, שמספרם מוארך בלמעלה מ-500.
בשנת 2014-15 ממשיך הארגון את פעילותו בעיר יחד עם חניכי שנת שירות של איילים בעיר שילוו זקנים בודדים בביתם, ועם קהילת סטודנטים של פרוייקט 'עושים שכונה' משכונת נווה זית, שתקיים פעילות שבועית קבועה בדיור המוגן והמועדון השכונתי.
שותפינו בעיר:
עמותת איילים
קהילת הסטודנטים בלוד
עיירית לוד
bottom of page