top of page

אדרת

דור לדור
ליצירת קשר

רקע

מושב קטן הממוקם בעמק האלה, ובו כ-100 זקנות וזקנים, בעיקר יוצאי מרוקו.
בשנתיים האחרונות הארגון משתף פעולה עם מכינת אדרת,  שחידשה את מועדון הזקנים שהיה מושבת לפני, וחניכיה מבקרים באופן קבוע זקנות וזקנים החיים במושב.
 
אנו מזמינים אותך להצטרף לפעילותינו בעיר באמצעות טופס הצטרפות אינטרנטי, או יצירת קשר עם רכז הארגון באזור.
שותפינו באדרת:
מכינת אדרת
bottom of page