top of page

דימונה

דור לדור
ליצירת קשר

רקע

בעיר חיים כ-300 זקנים המהווים 10% מכלל האוכלוסיה.
 
הארגון החל את פעילותו בשנה האחרונה (2014-15) יחד עם הקרן לידידות ומחלקת הרווחה בעיר. פעילי הארגון מגיעים ממכינת הערבה ומתנדבים נוספים בעיר.
 
אנו מזמינים אותך להצטרף לפעילותינו בעיר באמצעות טופס הצטרפות אינטרנטי, או יצירת קשר עם רכז הארגון באזור.
שותפינו בדימונה:
מכינת הערבה
הקרן לידידות
עיירית דימונה
bottom of page