רקע

חיפה היא העיר עם אחוז הזקנים הגבוה ביותר בישראל ביחס לשאר האוכלוסיה, והשלישית אחרי ירושלים ותל אביב במספר הזקנים החיים בה.
הארגון פועל בעיר משנת 2013 בשיתוף פעולה עם מחלקות הרווחה בשכונת הדר.
הפעילים הקבועים בעיר מגיעים מהמכינה הקדם צבאית 'גל' הממוקמת בשכונת קרית אליעזר.
שיתוף פעולה נוסף מתגבש עם אוניברסיטת חיפה, ועם היחידה למעורבות חברתית בתוכה.
אנו מזמינים אותך להצטרף לפעילותינו בעיר באמצעות טופס הצטרפות אינטרנטי, או יצירת קשר עם רכז הארגון באזור.

חיפה

דור לדור
מכינת גל
ליצירת קשר

דוא"ל:office@dorldor.org.il

שותפינו בעיר:
אוניברסיטת חיפה