top of page

חיפה

דור לדור
ליצירת קשר

דוא"ל:office@dorldor.org.il

רקע

חיפה היא העיר עם אחוז הזקנים הגבוה ביותר בישראל ביחס לשאר האוכלוסיה, והשלישית אחרי ירושלים ותל אביב במספר הזקנים החיים בה.
הארגון פועל בעיר משנת 2013 בשיתוף פעולה עם מחלקות הרווחה בשכונת הדר.
הפעילים הקבועים בעיר מגיעים מהמכינה הקדם צבאית 'גל' הממוקמת בשכונת קרית אליעזר.
שיתוף פעולה נוסף מתגבש עם אוניברסיטת חיפה, ועם היחידה למעורבות חברתית בתוכה.
אנו מזמינים אותך להצטרף לפעילותינו בעיר באמצעות טופס הצטרפות אינטרנטי, או יצירת קשר עם רכז הארגון באזור.
שותפינו בעיר:
אוניברסיטת חיפה
מכינת גל
bottom of page