top of page
דור לדור
ליצירת קשר

קריית אתא

רקע

בעיר חיים למעלה מ-7000 זקנים, המהווים כ-15% מהאוכלוסייה בעיר.
פעילי הארגון מגיעים ממכינת 'רבין' להכשרת מנהיגות חברתית. הקשר לזקנים נוצר דרך מדור הזקנים במחלקת הרווחה בעיר.
 
אנו מזמינים אותך להצטרף לפעילותינו בעיר באמצעות טופס הצטרפות אינטרנטי, או יצירת קשר עם רכז הארגון באזור.
שותפינו בקריית אתא:
מכינת רבין
קריית אתא
bottom of page