top of page
דור לדור
ליצירת קשר

קריית גת

רקע

בעיר חיים כ-6,000 זקנים המהווים כ12% מכלל האוכלוסיה.
הארגון החל את פעילותו בעיר בשנה האחרונה (2014-15) בשיתוף מכינת לכיש .
 
אנו מזמינים אותך להצטרף לפעילותינו בעיר באמצעות טופס הצטרפות אינטרנטי, או יצירת קשר עם רכז הארגון באזור.
שותפינו בקריית גת:
מכינת לכיש
הקרן לידידות
קריית גת
bottom of page