top of page
ליצירת קשר

נצרת עילית

דור לדור

רקע

בעיר חיים למעלה מ-10,000 זקנות וזקנים, המהווים קרוב לעשרים אחוז מהאוכלוסייה. רבים מתוך אותם זקנים הם בודדים, ומעוניינים ביצירת קשרים חברתיים עם הצעירים בעיר.
הארגון החל את דרכו בנצרת עלית משנת 2013 בשיתוף המכינה הקדם צבאית תבור הפעילה בארגון. 
שיתוף הפעולה עם הזקנים נוצר דרך 'עלמה', העמותה למען הזקן בעיר.
אנו מזמינים אותך להצטרף לפעילותינו בעיר באמצעות טופס הצטרפות אינטרנטי, או יצירת קשר עם רכז הארגון באזור.
שותפינו בעיר:
מכינת תבור
נצרת עילית
bottom of page