top of page
דור לדור
ליצירת קשר

אופקים

רקע

בעיר חיים כ-2,500 זקנים המהווים 10% מאוכלוסיית העיר.
הארגון החל את פעילותו בשנה האחרונה (2014-15) יחד עם הקרן לידידות ומחלקת הרווחה בעיר.
הארגון משתף פעולה עם מכינת עלמה הפעילה בארגון ועם מתנדבים נוספים בעיר.
 
אנו מזמינים אותך להצטרף לפעילותינו בעיר באמצעות טופס הצטרפות אינטרנטי, או יצירת קשר עם רכז הארגון באזור.
שותפינו באופקים:
מכינת עלמה
הקרן לידידות
עיירית אופקים
bottom of page